FSDSS-722 Chiharu Mitsuha

Chiharu Mitsuba ถูกยั่วยุโดยสาว Yariman ที่มีข่าวลือบนถนนและถูกผึ้งทุบตี

Chiharu Mitsuba was provoked by a rumored Yariman gal in the street and was beaten by a bee

ดารา

Chiharu Mitsuha
ชิฮารุ มิซึฮะ